Stěhování a likvidace pozůstalostí Tisk Email

Stěhování                                 190 kč / 1hod./pracovník

Doprava  (malé auto)                16 kč / km

Čekací doba – přistavení auta    1hod. / 300,- kč.

Doprava (větší auto - iveco )     18 kč. / km

Čekací doba                              1hod. / 300,- kč.

Likvidace bytů ,skladů a provozoven :

Cena je stanovena individuálně po zhlédnutí objektu a projednání požadavků. Orientační cena za jednoho pracovníka  je  180 kč / hod. / os.  a  závisí na mnoha faktorech, výška , dostupnost a hygienické opatření.

V případě zachovalých či cenných věcí (starý nábytek ,obrazy,sklo,atd,

( posoudíme a popřípadě odkoupíme.)

 


Ceny jsou bez DPH
Pojištění proti škodám do 2 mil.