Úklid společných prostor panelových a činžovních domů Tisk Email

Nabízíme Vám naše služby úklidové firmy, která se specializuje na úklidy společných prostor v obytných domech v rámci celého Havířova a okolí.


Samozřejmostí je se přizpůsobit vašim požadavkům,představám a četnosti úklidových prací.


Pro názornost uvádíme jednu z nejčastějších variant:


Jedenkrát týdně :
• zametení a vytření schodiště podlaží a mezi podlaží
• vyčištění vchodových roštů
• mytí všech hlavních vchodových dveří
• přeleštění skleněných výplní vstupních dveří
• zametení a vytření výtahu ( je-li součástí domu )
• otření dveří a stěn výtahu,přeleštění zrcadel ( je-li součástí domů )
• zametení schodiště před vstupem do domu
• vysypání krabice určené pro letáky v domě
• vytření schodiště před vstupem ( pouze do teploty + O°C ), v případě poklesu venkovní teploty pod O°C se nevytírá venkovní prostor
• zametení,vytření přízemních a suterénních prostor ( dle povahy podlahové krytiny )
• otření prachu z vnitřních parapetních desek u schodišťových oken
• zametení všech přístupových chodníků (vč. zadních, pokud jsou součástí domů)

1 x měsíčně :
• mytí všech poštovních schránek
• mytí vnitřního schodišťového zábradlí
• ometání pavučin

2 x ročně – vždy k 31. květnu a k 30. listopadu
• mytí všech oken a skleněných výplní ve společných prostorách v domě včetně mytí všech venkovních parapetů
• mytí dveří ve společných prostorách domě ( kromě bytových )
• vytření balkónů případně lodžií přístupných ze společných prostorů, včetně mytí zábradlí na schodištích ( pokud jsou umístěny ) dle potřeby

Odklízení sněhu :
1 x denně:
• odklízení sněhu z přístupových chodníků a vstupních části do domu
• posyp chodníků posypovým materiálem objednatele ( dle požadavků )

Počet bytových jednotek bloku :                                                                       cena za byt .j. / měsíc :Počet bytových jednotek                                                                 1 b.j. bez DPH
na středisko
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 12 b.j                                                                                             80,-

13  - 24 b.j.                                                                                         75,-

25 - 51 b.j                                                                                           70,-

Ceny se dají upravovat ! záleží na typu domů a rozsahu prací.

Pojištění proti škodám do 2 mil.

 

Při požadavku o odklízení sněhu z přístupových chodníků (cena určena po shlédnutí chodníků)
Max.1 x denně:
• odklízení sněhu z přístupových chodníků a vstupních části do domu
• posyp chodníků posypovým materiálem objednatele ( dle požadavků )